ดะอฺวะฮฺเพื่ออะไร...ศาสนาหรืออารมณ์ ?

ดะอฺวะฮฺเพื่ออะไร...ศาสนาหรืออารมณ์ ?

Submitted by dp6admin on Sun, 16/10/2022 - 17:52
หัวข้อเรื่อง
"ความรู้สึก" เป็นพลัง อย่าเปลืองพลังกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ทำงานต่อไป !!!
- อย่าปะปนระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
6:36 แท้จริง ที่ตอบรับนั้น เพียงบรรดาผู้ที่ฟังเท่านั้น และบรรดาผู้ที่ตายนั้น อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพ และพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังพระองค์
เวลาทำงาน(ศาสนา)แล้วมีอะไรแทรกแซง
พยายามให้อิสลาม ให้อัลลอฮฺชัดที่สุดในหัวใจของเรา
ชีวิตของเราจะเจออะไรอีกเยอะ ต้องชั่ง
อยู่กับกลุ่มนี้กลุ่มนู้น ทำงานกับคนนั้นคนนี้มีประโยชน์
ต้องชั่งว่าอะไรที่จะมาก่อน
ที่ดีที่สุดคืองานที่มีผลบุญแน่นอนที่สุด

คนนี่นะตอบแทนเราไม่ได้ คนสามารถควักล้านบาทห้าล้านบาทให้เราได้ แต่คนไม่สามารถให้ผลบุญแม้แต่คะแนนเดียว นอกจากอัลลอฮฺ
ไม่มีใครสามารถให้เราก้าวไปสวรรค์แม้แต่ก้าวเดียว นอกจากอัลลอฮฺ
หรือให้อยู่ในสวรรค์วินาทีเดียว นอกจากอัลลอฮฺ คนนี่ช่วยเราไม่ได้
หรือให้ห่างจากนรกวินาทีเดียว คนช่วยไม่ได้ นอกจากอัลลอฮฺ
เอาให้แน่กับตัวเรา
ทำอะไรให้มีคำตอบกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

- เชคริฎอ อะหมัด สมะดี -

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 19 (อายะฮฺ 35-36)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2016-02-02/5855

ความยาว(นาที)
8 นาที
วันที่