ก่อนจะถึงวันนั้น...

ก่อนจะถึงวันนั้น...

Submitted by dp6admin on Sun, 02/10/2022 - 15:30
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
"ให้รีบทำความดีก่อนจะพบ 6 ประการ (เมื่อเกิดขึ้นแล้วการทำความดีไม่มีความมหมายแล้ว) คือ
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
ควันที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะฮฺ ต้อนคนไปสู่สถานที่ชุมนุมของวันกิยามะฮฺ (คนตายจะฟื้น)
ดัจญาลปรากฏตัว
ดาบบะฮฺปรากฏตัว
เรื่องส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคไม่ให้ทำความดี..."

ความยาว(นาที)
4 นาที