วิกฤตระหว่างเชคเกาะเราะฎอวียกับชีอะฮฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 26/09/2022 - 20:48
หัวข้อเรื่อง
วิกฤตระหว่างเชคเกาะเราะฎอวียกับชีอะฮฺ และหน้าที่ของชาวซุนนะฮฺ
ชีวประวัติของ เชคยูซุฟ อัลเกาะเราะฎอวีย์
บทบาทของท่านต่อสังคมมุสลิม
กลุ่มอิควานมุสลิมีน (ภราดรภาพมุสลิม)
สถานที่
มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย
ความยาว
70.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

https://www.scribd.com/presentation/15473803/Shaikh-Qaradawi-Sheeah

WCimage
วิกฤตระหว่างเชคเกาะเราะฎอวียกับชีอะฮฺ