ข่าวดีสำหรับผู้ซิกรุลลอฮฺ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ)

ข่าวดีสำหรับผู้ซิกรุลลอฮฺ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ)

Submitted by dp6admin on Sat, 24/09/2022 - 22:29
หัวข้อเรื่อง
- หะดีษที่ 36 -
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
"...เมื่อพวกหนึ่งได้ชุมนุม ณ บ้านแห่งหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮฺ (มัสยิด) ด้วยการอ่านคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และการศึกษาหาความรู้กันและกัน ความสงบราบรื่นก็จะลงมายังพวกเขา และพวกเขาจะถูกปกคลุมด้วยความเมตตา (เราะหฺมัต) แห่งพระผู้เป็นเจ้า และจะถูกล้อมรอบด้วยมะลาอิกะฮฺ และอัลลอฮฺจะทรงระลึกถึงพวกเขาในกลุ่มผู้ที่อยู่ ณ พระองค์ (บรรดามะลาอิกะฮฺที่เฝ้าพระองค์) และผู้ใดปฏิบัติกิจการงานของเขาด้วยความเฉื่อย อัลลอฮฺจะไม่ทรงยกฐานะของเขาอย่างรวดเร็ว"

ส่วนหนึ่งจากอรรถาธิบาย "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 192 (หะดีษที่ 36/6)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
 

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่