ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ไม่มีบิสมิลลาฮฺฯ

ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ไม่มีบิสมิลลาฮฺฯ

Submitted by dp6admin on Wed, 14/09/2022 - 11:30
หัวข้อเรื่อง
ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ไม่มี "บิสมิลลาฮิรเราะหฺมานิรเราะฮีม" ตอนต้นซูเราะฮฺ
- การรวบรวมและเรียงลำดับซูเราะฮฺในอัลกุรอาน

จาก "ตัฟซีร #ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1-2)"

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่