คุตบะฮฺ : อุทกภัยสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นในอาหรับยุโรปและอนาคตของโลกมุสลิม

คุตบะฮฺ : อุทกภัยสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นในอาหรับยุโรปและอนาคตของโลกมุสลิม