ทำดี ให้ดี ทำชั่ว ให้เตาบัต

ทำดี ให้ดี ทำชั่ว ให้เตาบัต

Submitted by dp6admin on Wed, 31/08/2022 - 18:28
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 41
นบีบอกว่า "ถ้าบ่าวของอัลลอฮฺได้รับอิสลามแล้ว และอิสลามของเขาดีงาม (คือสมบูรณ์, ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง) ความผิดในอดีต อัลลอฮฺจะลบล้างให้ทั้งหมด ภายหลังจากนั้น(เมื่อได้รับอิสลามแแล้ว ถ้าทำความดีความชั่ว) ก็จะมีกติกาที่ยุติธรรม คือทำดีนับเป็นสิบถึงเจ็ดร้อยคะแนน เมื่อทำชั่วหนึ่งก็นับหนึ่งคะแนนความชั่วหรืออัลลอฮฺอาจจะอภัยให้"
อุละมาอฺจึงแนะนำให้ขอดุอาอฺว่า "โอ้อัลลอฮฺ โปรดอย่าตัดสินเราด้วยความยุติธรรมของพระองค์ท่าน แต่โปรดตัดสินเราด้วยความเมตตาของพระองค์ท่าน"
- ทำดี ให้ดี (คิดทำดีได้ 1 คะแนน คิดแล้วทำดีได้ 10-700 คะแนน จะได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ "คุณค่าของความดี" (เหนียตดี, ทำอิบาดะฮฺให้ครบถ้วนเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายใน)
- ทำผิด ให้รีบเตาบัต (ถ้าทำผิดแล้ว มลาอิกะฮฺอาจจะยังไม่บันทึก ดังนั้นให้รีบเตาบัต เพื่อว่าจะไม่ถูกบันทึกเป็นความผิด)

จาก "กิตาบุลอีมาน บาบ 31 อิสลามที่ดีงามของผู้คน" เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
https://youtu.be/_OvWuA9UHeE

ความยาว(นาที)
6 นาที