เตาบัตแล้ว ต้องรับผิดชอบ

เตาบัตแล้ว ต้องรับผิดชอบ