3 คนที่มายังมัจญลิส แล้วคนหนึ่งหันกลับไป อัลลอฮฺก็หันหลังให้เขา

3 คนที่มายังมัจญลิส แล้วคนหนึ่งหันกลับไป อัลลอฮฺก็หันหลังให้เขา

Submitted by dp6admin on Sun, 28/08/2022 - 19:16
หัวข้อเรื่อง
-- มารยาทการนั่งในวงประชุม(ฮัลเกาะฮฺ)
หะดีษ 66 สามคนที่มามัจญฺลิสให้ความรู้
คนหนึ่งเห็นที่ว่างด้านใน เขาก็เข้าไปนั่ง เขาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็คุ้มครองเขา,
คนที่สอง นั่งด้านหลัง เพราะเขาอายไม่กล้าเข้าไปนั่งด้านใน อัลลอฮฺก็อายเขาที่จะไม่ตอบแทน(คือได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอน),
คนที่สาม หันหลังกลับออกไป อัลลอฮฺก็หันหลังให้เขา
อุปมาคนที่มามัจญลิส(ที่เรียนรู้ศาสนา) และมีโอกาสนั่งแต่ไม่นั่ง กลับหันหลังให้มัจลิสแล้วกลับบ้านไปโดยไม่มีภารกิจใดๆ อุปมัยคนที่หันหลังให้อัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็หันหลังให้เขา
- ความรู้และคนที่เรียนรู้ เป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้ศึกษา

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 22 (กิตาบุลอิลมฺ 4,บาบ 8-10)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2018-01-11/6159
 

ความยาว(นาที)
16 นาที
วันที่