อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส

อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส

Submitted by dp6admin on Wed, 24/08/2022 - 18:23
หัวข้อเรื่อง
ดุอาอฺที่นบีขอให้ท่านมีความรู้ศาสนาคือ "อัลลอฮุมมะ ฟักกิฮฺฮุฟิดดีน วะอัลลิมฮุตตะอฺวีล"
มารยาทในการศึกษาหาความรู้ของท่าน, ความถ่อมตน

ส่วนหนึ่งจากบรรยายเรื่อง "วัยรุ่นฉบับเศาะฮาบะฮฺ"
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
11 นาที