วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

Submitted by dp6admin on Mon, 08/08/2022 - 12:20
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
7:25 พระองค์ตรัสว่า "ในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตาย และจากแผ่นดินนั้นและพวกเจ้าจะถูกออกมาอีก"
- วันแห่งการฟื้นคืนชีพ (เยาวมุลบะอษฺ يوم البعث) - ฟื้นจากเศษซากที่เหลืออยู่ของแต่ละชีวิต #วันกิยามะฮฺ

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล"

ความยาว(นาที)
4 นาที