อย่าหลงกับความดีที่เราทำ !!!

อย่าหลงกับความดีที่เราทำ !!!

Submitted by dp6admin on Sun, 07/08/2022 - 14:43
หัวข้อเรื่อง
จุดแข็งของคนที่มีแนวโน้มว่าจะยืนหยัดตลอดชีวิต คือ มองการงานของเขาเป็นละอองธุลี ไม่มีค่า ทำแค่ไหน ก็ไม่มีค่า
เมื่อไหร่ที่มองว่าการงานของเรามีค่า สำคัญแค่ไหน นั่นคือสิ่งอันตราย เลวร้ายที่สุด

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19)"