เมื่อไหร่จะสบาย ?

เมื่อไหร่จะสบาย ?

Submitted by dp6admin on Fri, 05/08/2022 - 12:13
หัวข้อเรื่อง
- วาระสุดท้ายของอิมามอะหมัด
- อย่าหลงกับความดีที่เราทำ
- จุดแข็งของคนที่มีแนวโน้มว่าจะยืนหยัดตลอดชีวิต คือ มองการงานของเขาเป็นละอองธุลี ไม่มีค่า ทำแค่ไหน ก็ไม่มีค่า
เมื่อไหร่ที่มองว่าการงานของเรามีค่า สำคัญแค่ไหน นั่นคือสิ่งอันตราย เลวร้ายที่สุด

 

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19)"

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่