10 อายะฮฺสุดท้ายของอาลิอิมรอน ตอนที่ 3 (อายะฮฺ 196-198)

10 อายะฮฺสุดท้ายของอาลิอิมรอน ตอนที่ 3 (อายะฮฺ 196-198)

Submitted by dp6admin on Tue, 02/08/2022 - 13:29
หัวข้อเรื่อง
- ศึกษาอัลกุรอานเพิ่มเพิ่มความสว่างในชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิต
- ความประเสริฐของบะเกาะเราะฮฺและอาลิอิมรอน
อัซซะหฺเราะวาน (2 ซูเราะฮฺที่สว่างไสว) คือ ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และ อาละอิมรอน
2 ซูเราะฮฺนี้จะมาเป็นทนายในวันกิยามะฮฺ เสมือนเมฆ 2 ก้อน หรือนก 2 ฝูง เสมือนเป็นทนาย โต้เถียงให้คนที่ใกล้ชิดกับสองซูเราะฮฺนี้ (คือศึกษา ท่องจำ หรืออ่านบ่อยๆ) ในวันกิยามะฮฺ
- การตอบแทนของคนทำความดี
- อย่าหลงไปกับชีวิตที่สวยงามของผู้ปฏิเสธในโลกนี้
3:196 อย่าให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในเมือง ลวงเจ้าได้เป็นอันขาด
3:197 มันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เล็กน้อยเท่านั้น แล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือญะฮันนัม และช่างเป็นที่พักนอนที่เลวร้ายจริง ๆ
3:198 แต่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าของพวกเขานั้น สำหรับพวกเขาคือบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เล่านั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาล ทั้งนี้เป็นสถานที่รับรองที่มาจากอัลลอฮฺ และสิ่งที่มีอยู่ ณ อัลลอฮฺนั้น คือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับผู้ที่เป็นคนดีทั้งหลาย

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 98 (อายะฮฺ 196-200)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6497

ความยาว(นาที)
30 นาที
สถานที่
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่
ประเภทเนื้อหา