การดะอฺวะอฺของนบีสุลัยมาน

การดะอฺวะอฺของนบีสุลัยมาน

Submitted by dp6admin on Sat, 30/07/2022 - 15:35
หัวข้อเรื่อง
ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม จันทร์ 5 มีนาคม 2561 #WhiteFlix
- นบีสุลัยมานในฐานะนบีและกษัตริย์
- ประวัตินบีสุลัยมานส่วนมากอยู่ในซูเราะฮฺอันนัมลฺ (มด)
- ความสามารถของนบีสุลัยมาน เช่น สนทนากับมด, ผู้ตรวจสอบ, ฯลฯ
ความยาว(นาที)
90 นาที
วันที่