ขอคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะไปทำฮัจญ์

ขอคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะไปทำฮัจญ์

Submitted by dp6admin on Thu, 16/06/2022 - 13:38
หัวข้อเรื่อง
รักษาสุขภาพให้ดี
อย่าเอาสัมภาระไปเยอะ
พยายามอยู่แบบสมถะ
เป้าหมายของชุดอิหรอมคือความเท่าเทียมกัน สวมใส่ง่ายๆ อยู่แบบง่ายๆ มีเพียงหัวใจและอะมั้ลเท่านั้น
เป้าหมายฮัจญ์เหมือนเป้าหมายชีวิตคืออาคิเราะฮฺ
ซิกรุลลอฮฺให้มาก ตั้งแต่ออกเดินทางไปจนกระทั่งกลับ
ช่วยเหลือคนอื่นให้มาก
ขณะอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิให้ขยันดุอาอฺ
ทักทายพี่น้องมุสลิมจากที่อื่นๆ
ตั้งเป้าหมายทำดีบางเรื่องเช่น เคาะตัมกุรอาน ซิกรุลลอฮฺล้านครั้ง ฯลฯ
ทำความดีกับคนอื่นให้มาก เช่น บริจาค ช่วยเหลือ เศาะดะเกาะฮฺลับๆ ฯลฯ
ความยาว(นาที)
14 นาที