การค้าที่ไม่ขาดทุนของ ศุฮัยบ อัรรูมี

การค้าที่ไม่ขาดทุนของ ศุฮัยบ อัรรูมี

Submitted by dp6admin on Sun, 12/06/2022 - 21:29
หัวข้อเรื่อง
การเสียสละของเศาะฮาบะฮฺในการฮิจเราะฮฺ(อพยพ)ไปยังมะดีนะฮฺ

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 3 (อายะฮฺ 3-5)"

ความยาว(นาที)
5 นาที