ทบทวนชีวิต...ก่อนจะถึงวาระสุดท้าย

ทบทวนชีวิต...ก่อนจะถึงวาระสุดท้าย

Submitted by dp6admin on Mon, 06/06/2022 - 23:15
หัวข้อเรื่อง
มุอ๊าซถามท่านนบีว่า “โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ โปรดบอกฉันถึงการงานที่ประเสริฐที่สุดที่ทำแล้วใกล้ชิดกับอัลลอฮฺที่สุด”
ท่านนบีกล่าวว่า “ให้ท่านตายขณะที่ลิ้นของท่านสดชื่นด้วยซิกรุลลอฮฺ”

-- ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮฺ ซุบฮานัลลอฮิลอะซีม --
มหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮฺและด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์
มหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 205 (หะดีษที่ 38/8) "
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
5 นาที