ฟิตนะฮฺที่เข้าสู่หัวใจ

ฟิตนะฮฺที่เข้าสู่หัวใจ

Submitted by dp6admin on Sun, 05/06/2022 - 21:02
หัวข้อเรื่อง
"ฟิตนะฮฺเข้าสู่หัวใจ เปรียบเสมือนเส้นเสื่อที่สานเข้าสู่หัวใจทีละเส้นๆ จนกระทั่งหัวใจมีสองเประเภทคือ ประเภทที่ปฏิเสธฟิตนะฮฺ(สิ่งหลอกลวง)จะปลอดภัย และหัวใจที่รับฟิตนะฮฺ(ข้อมูลบิดเบือน)มาเรื่อยๆ ฟิตนะฮฺหนึ่งก็จะเกิดจุดดำหนึ่งในหัวใจ จนกระทั่งหัวใจดำมืดทึบ เสมือนขันคว่ำ สิ่งที่ดีงามไม่รู้จัก สิ่งที่เลวก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งเลว" จึงเห็นจริงเป็นเท็จ เท็จเป็นจริง

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 55 (อายะฮฺ 104), ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
3 นาที