เมื่อถูกทดสอบ...เราทำอย่างไร ?

เมื่อถูกทดสอบ...เราทำอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Sat, 21/05/2022 - 21:40
หัวข้อเรื่อง
- คนที่ถูกทดสอบให้ลูกเสียชีวิต
- ปรับหัวใจอย่างไร เมื่อประสบ #มุซีบะฮฺ(บททดสอบ)
- เสียใจได้ แต่อย่าให้เสียอะกีดะฮฺ(ความศรัทธา)

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 34 (อายะฮฺ 61-62 ความตาย)"

ความยาว(นาที)
3 นาที