ความหวานของอีมาน

ความหวานของอีมาน

Submitted by dp6admin on Sun, 15/05/2022 - 19:53
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “สามประการ ใครมีจะได้พบความหวานของอีมานอย่างแน่นอน คือ รักอัลลอฮฺและร่อซูลมากกว่าผู้อื่น, รักผู้อื่นเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น,เกลียดความชั่ว เปรียบเสมือนเกลียดไฟนรก"

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 218 (หะดีษที่ 41/3 อารมณ์ตามหลักการ)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
20 นาที