ทิ้งอัลกุรอาน !!!

ทิ้งอัลกุรอาน !!!

Submitted by dp6admin on Wed, 11/05/2022 - 18:26
หัวข้อเรื่อง
- ลักษณะของการทิ้งอัลกุรอาน
- 5 ระดับ ของการละทิ้ง(ผินหลังให้)อัลกุรอาน คือ ไม่อ่าน, ไม่ศึกษา, ไม่ตะดับบุร(พิจารณา), ไม่นำมาปฏิบัติ, ไม่บำบัดโรคด้วยอัลกุรอาน

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 96 (อายะฮฺ 155-157)"

ความยาว(นาที)
6 นาที