หนีจากฟิตนะฮฺ !!! 2

หนีจากฟิตนะฮฺ !!! 2

Submitted by dp6admin on Tue, 10/05/2022 - 06:45
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 19 ใกล้แล้ว ยุคสมัยที่ทรัพย์สินของมุสลิมที่ประเสริฐที่สุด แพะหรือแกะฝูงนึง ไปอยู่ข้างนอก เพื่อหลบหนีฟิตนะฮฺ(สิ่งที่บั่นทอนอีมาน)ในศาสนาของเขา"
พื้นที่ไหนที่สามารถประกาศสัจธรรม ยืนหยัดในอีมาน ไม่มีใครสามารถบั่นทอดอีมาน ลดหรือทำลายอีมานของเรา พื้นที่อาจจะมีฟิตนะฮฺ แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องหนีจากพื้นที่นั้น
- คนมีอีมานจะไม่เสนอตัวต่อฟิตนะฮฺ

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 9 (#กิตาบุลอีมาน 5)"