ละหมาดบนที่ที่ถูกยึดหรือโกงมา ?

ละหมาดบนที่ที่ถูกยึดหรือโกงมา ?

Submitted by dp6admin on Sat, 07/05/2022 - 15:18
หัวข้อเรื่อง
- ตัวอย่างมัสจิดที่เมืองบุรซา(ตุรกี) มีส่วนที่บังคับให้ชาวบ้านขายที่ให้ตรงกลางมัสจิด จึงสร้างน้ำพุไว้ตรงนั้น เพื่อไม่ให้ใครไปละหมาด

จาก "กิตาบุศศ่อลาฮฺ 24 (บาบ 47-48) | 1/2/65" บาบ 48 ห้ามละหมาดบน(หรือใกล้)กุโบร์(กุบูร)

ความยาว(นาที)
7 นาที
วันที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง