อัลกุรอาน...มหาสมุทรแห่งความรู้

อัลกุรอาน...มหาสมุทรแห่งความรู้

Submitted by dp6admin on Sat, 26/03/2022 - 22:02
หัวข้อเรื่อง
- อะฮฺลุลกุรอาน (ชาวกุรอาน)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 48 (อายะฮฺ 92-93), เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
11 นาที