เราจะต้อนรับร่อมะฎอนอย่างไร ? (1432)

เราจะต้อนรับร่อมะฎอนอย่างไร ? (1432)

Submitted by dp6admin on Wed, 23/03/2022 - 14:59
หัวข้อเรื่อง
ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน, คืนนิสฟูชะอฺบาน - มีความประเสริฐ แต่ไม่มีอิบาดะฮฺพิเศษในคืนนี้ที่ทำท่านนบีสอนไว้,
ความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอน, การเตรียมตัว,
เรื่องหลักที่ต้องทบทวนในรอมฎอนคือกุรอานมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างไร มากน้อยแค่ไหน,
วัตถุประสงค์ของการทบทวนอัลกุรอานคือ รู้จักอัลลอฮฺมากขึ้น รู้จักคำสอนของพระองค์มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้น
เป้าหมายของอิบาดะฮฺในเดือนเราะมะฎอน
ทำอย่างไรให้อัลกุรอานเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา
ปรับชีวิตใหม่ในเดือนรอมฎอน

การทำอิบาดะฮฺทั้งหลายในเดือนรอมฎอน มีเป้าหมายเพื่อ
1- ฉลองการประทานอัลกุรอาน
2- สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺ ทำหน้าที่ต่ออัลลอฮฺ
3- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของมุสลิม
เดือนรอมฎอนเป็นโอกาสแห่งการทบทวนชีวิตเราว่ามีอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหน เรารู้จักซูเราะฮฺต่างๆในอัลกุรอานเท่าไหร่
 
อัลกุรอาน
- เปรียบเสมือนมหาสมุทรแห่งความรู้
- ทำให้รู้จักอัลลอฮฺมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงชีวิต
- มีบทเรียนจากชีวิตของบรรดานบี
- สอนให้เปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนแปลงสังคม
- อ่านแล้วต้องร้องไห้
 
ทำอย่างไรให้อัลกุรอานเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา
1- ศึกษา
2- สนิทกับอัลกุรอาน
3- ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของอัลกุรอานและหลักการศาสนา
 
ปรับชีวิตใหม่ในเดือนรอมฎอน
- เตรียมตัวก่อนเข้าเวลาละหมาด
- ละหมาดซุนนะฮฺ
- อ่านกุรอานก่อนและหลังละหมาด
- ถ้าพลาดไปให้ชดใช้
- ลดเวลาไร้สาระ เช่น ดูทีวี
- ละศีลอดครั้งแรกด้วยอินทผลัมกับน้ำเปล่า ไม่กินมาก
- มีความสุขเมื่อหิว นึกถึงความหิวของคนยากจน

 

ความยาว(นาที)
55 นาที
สถานที่
มัสญิดอัลอะตี๊ก เจริญกรุง
วันที่