"ชาวกุรอาน จงละหมาดวิตรฺเถิด"

"ชาวกุรอาน จงละหมาดวิตรฺเถิด"

Submitted by dp6admin on Sun, 20/03/2022 - 18:15
หัวข้อเรื่อง
"ชาวกุรอาน จงละหมาดวิตริเถิด" อย่าทิ้งละหมาดวิตรฺ
#ละหมาดวิตรฺ เป็นละหมาดซุนนะฮฺยามกลางคืนที่ท่านนบีปฏิบัติเป็นประจำ ทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน
โดยละหมาดเป็นจำนวนคี่ (1,3,5,7 ร็อกอะฮฺ) ซึ่งท่านนบีจะหมาดทีละ 2 ร็อกอะฮฺ แล้วปิดท้ายด้วย 1 ร็อกอะฮฺสุดท้าย
ดูรายละเอียดได้ในหนังสือ "ท่านนบีละหมาดอย่างไร?, อาจารย์อะหมัด สมะดี"
ถ้าพลาดละหมาดวิตรไม่ทัน (ก่อนศุบฮิ) ให้ชดเชยในละหมาดดุฮา

จาก "กิตาบุศศ่อลาฮฺ 30 (บาบ 59-61) | 15/3/65"

ความยาว(นาที)
2 นาที