2 บาปใหญ่ที่ตรงข้ามกัน

2 บาปใหญ่ที่ตรงข้ามกัน

Submitted by dp6admin on Tue, 08/02/2022 - 14:32
หัวข้อเรื่อง
2 บาปใหญ่ที่ตรงข้ามกันคือ รู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ และรู้สึกสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ
ทั้งสองกลุ่มนี้เป็น "ผู้ที่ขาดทุน" เพราะเสียโอกาสในการปรับปรุงตนเองและกลับตัว ขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทำบาปแล้วให้สำนึกผิด
การเตาบัต(กลับเนื้อกลับตัว)จากการทำบาป - สำนึกผิด ไม่ทำอีก ทำดีชดเชย

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6637

ความยาว(นาที)
4 นาที