การทำบาปในเขตหะรอมมักกะฮฺ

การทำบาปในเขตหะรอมมักกะฮฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2022 - 10:39
หัวข้อเรื่อง
ทำบาปในเวลา, สถานที่ที่ประเสริฐ จะถูกบันทึกมากกว่าที่อื่น (เช่น เดือนต้องห้าม, เขตหะรอมมักกะฮฺ)
ทำบาปในมักกะฮฺ บาปกว่าที่อื่นหลายเท่า
บาปจะถูกบันทึกมาก(กว่าคนอื่น)หากเป็นคนที่มีเกียรติ เช่น เครือญาติของท่านนบี, ผู้รู้ ฯลฯ
คนที่ทำผิด(ทำบาป) ทั้งๆที่รู้ บาปกว่าคนที่ทำผิดโดยไม่รู้หรือคิดว่าเป็นบาปเล็ก

ส่วนหนึ่งจากอรรถาธิบายหะดีษ
"ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 195 (หะดีษที่ 37/2)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
10 นาที
วันที่