การทำความชั่วบางอย่างมีผลกีดกั้นริสกี

การทำความชั่วบางอย่างมีผลกีดกั้นริสกี

Submitted by dp6admin on Thu, 27/01/2022 - 10:20
หัวข้อเรื่อง
"บางครั้งคนอาจถูกกดีกั้นริสกี ด้วยการฝ่าฝืนหรือความชั่วที่ได้ทำ"
บางคนทำความชั่วบางอย่าง เห็นผลในริสกีเลย การทำมาหากิน นิสัยของภรรยา พาหนะ ฯลฯ
การลงโทษที่อัลลอฮฺจะไม่ประวิงไปโลกหน้าคือ การอกตัญญูกับพ่อแม่

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 235 (หะดีษที่ 49/4

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่