การทำความชั่วบางอย่างมีผลกีดกั้นริสกี

การทำความชั่วบางอย่างมีผลกีดกั้นริสกี