พระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืน

พระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืน

Submitted by dp6admin on Fri, 21/01/2022 - 15:54
หัวข้อเรื่อง
6:60 และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืน และทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำขึ้นในเวลากลางวัน
แล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพในเวลานั้น เพื่อว่าเวลาแห่งอายุที่ถูกกำหนดไว้นั้นจะได้ถูกใช้ให้หมดไป
แล้วยังพระองค์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้า แล้วพระองค์จะทรงบอกแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน
- ดุอาอฺก่อนนอน

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 33 (อายะฮฺ 59-60)"

ความยาว(นาที)
40 นาที