ต้องสู้...เพื่อเป็นคนดี

ต้องสู้...เพื่อเป็นคนดี

Submitted by dp6admin on Sun, 16/01/2022 - 18:02

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 27 (อายะฮฺ 58)"

ความยาว(นาที)
1 นาที