นรกอยู่ตลอดกาลหรือไม่ ?

นรกอยู่ตลอดกาลหรือไม่ ?

Submitted by dp6admin on Thu, 30/12/2021 - 13:16

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ทัศนะของสลัฟ : นรกอยู่ตลอดกาลหรือไม่ ?

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42)"