อย่าเป็นลูกหนี้ !!!

อย่าเป็นลูกหนี้ !!!

Submitted by dp6admin on Tue, 21/12/2021 - 21:50

- ท่านนบีไม่ละหมาดญะนาซะฮฺให้มัยยิตที่เป็นลูกหนี้ นอกจากจะมีผู้รับชดใช้หนี้สินให้
- คนที่มีหนี้สินแล้วไม่ตั้งใจชดใช้ให้ระวัง
- มัยยิตจะไม่ปลอดภัยจนกว่าจะมีการชดใช้หนี้ให้

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2018-10-30/6230

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่