ว่าด้วยเรื่องมะฮัร

ว่าด้วยเรื่องมะฮัร

Submitted by dp6admin on Sun, 12/12/2021 - 13:11
หัวข้อเรื่อง
มะฮัร (สินสอด) ในการแต่งงานที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ?
ความยาว(นาที)
3 นาที