มุสลิมรับสินบนไม่ได้นะครับ

มุสลิมรับสินบนไม่ได้นะครับ