จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน

จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน

Submitted by dp6admin on Wed, 06/10/2021 - 13:03
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 35/5-3 จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน
“ท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยากันและกัน อย่าแย่งผลประโยชน์กัน อย่าโกรธกัน อย่าหันหลังให้แก่กัน อย่าซื้อขายโดยหักหลังซึ่งกันและกัน(ตัดหน้า) จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน..."

 

หะดีษ 35 ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยากันและกัน อย่าแย่งผลประโยชน์กัน อย่าโกรธกัน อย่าหันหลังให้แก่กัน อย่าซื้อขายโดยหักหลังซึ่งกันและกัน(ตัดหน้า) จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน มุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกัน จะไม่อธรรมกัน จะไม่ทิ้งกัน และจะไม่โกหกกัน และจะไม่ดูถูกกัน “ตักวาอยู่ที่นี่” – ท่านนบีชี้ไปที่อก(หัวใจ)ของท่านและกล่าว 3 ครั้ง – เป็นความเลวเพียงพอแล้ว คนที่ดูถูกพี่น้องมุสลิม มุสลิมต่อมุสลิมทั้งหมดเป็นที่ต้องห้ามละเมิดเป็นอันขาด ได้แก่ เลือด(ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต), ทรัพย์สมบัติของเขา และเกียรติของเขา” หะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิม

- แสวงหาปัจจัยที่จะทำให้เป็นพี่น้องกัน - #สิทธิของพี่น้องมุสลิมคือ ตอบรับเมือเขาจาม(ยัรฮัมกุมุลลอฮฺ) รับสลาม เยี่ยมคนป่วย ละหมาดญะนาซะฮฺ ตอบรับคำเชิญทานอาหาร เริ่มสลามเมื่อพบกัน แสดงความบริสุทธิ์ลับหลัง ท่านนบีกล่าวว่า "จงให้ของขวัญ(ฮะดียะฮฺ)กัน เพราะของขวัญมันขจัดความโกรธแค้นในหัวใจ" -- หะดีษฏ่ออีฟ

มีอีกสำนวน "จงให้ของขวัญกัน แล้วพวกท่านจะรักกัน" "#จงให้ของขวัญกัน เพราะมันจะถอนความโสโครกที่มีต่อพี่น้อง" -- หะดีษฎ่ออีฟ "จงสลามกัน เพราะมันขจัดความโกรธ, และจงให้ของขวัญกัน"

- การจับมือกันจะเพิ่มความรัก

- คนที่รักใคร่กันในหนทางของอัลลอฮฺ เมื่อเจอกัน ส่งยิ้มให้กัน สลามกัน ความผิดของเขาจะร่วงลงไป ดังใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้

 

ความยาว(นาที)
17 นาที