นบี มนุษย์ และดุนยา

นบี มนุษย์ และดุนยา

Submitted by dp6admin on Sun, 19/09/2021 - 20:22

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 214 หะดีษที่ 40/3 จงอยู่ในโลกดุนยานี้ประหนึ่งคนแปลกหน้า"

ความยาว(นาที)
18 นาที