ท่านนบีเป็นนักเปลี่ยนแปลง

ท่านนบีเป็นนักเปลี่ยนแปลง

Submitted by dp6admin on Sat, 18/09/2021 - 22:12

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 40 (อายะฮฺ 70)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที