หน้าที่ของมุสลิมทุกคนคือ...

หน้าที่ของมุสลิมทุกคนคือ...

Submitted by dp6admin on Tue, 15/06/2021 - 13:30
หัวข้อเรื่อง
หน้าที่ของมุสลิมทุกคนคือ
1- สำรวจตนเอง 2- ตักเตือนผู้อื่น 3- มอบหมายต่ออัลลอฮฺ

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 97 ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165)"

ความยาว(นาที)
4 นาที