หุรูฟมุก๊อฏฏ่ออะฮ

หุรูฟมุก๊อฏฏ่ออะฮ

Submitted by dp6admin on Sun, 13/06/2021 - 14:06
หัวข้อเรื่อง
หุรูฟ มุก็อฏฏ่ออะฮฺ (อักษร ที่ถูกตัดห่าง) คือ ตัวอักษรภาษาอาหรับ ขึ้นต้นซูเราะฮฺ ซึ่งไม่ได้เป็นคำที่มีความหมาย เช่น الم يس المر ق طه عسق

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 1 (อายะฮฺ 1-7)"

  الحروف المقطعة في فواتح السور - ฟะวาติหุสสุวัร (อักษรเริ่มต้นซูเราะฮฺ) - จาก "ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 1 (อายะฮฺ 1-2)

ความยาว(นาที)
6 นาที