อิบาดะฮฺอย่างปราณีตในเดือนรอมฎอน

อิบาดะฮฺอย่างปราณีตในเดือนรอมฎอน

Submitted by dp6admin on Wed, 14/04/2021 - 15:25
หัวข้อเรื่อง
ทำอิบาดะฮฺอย่างดี เพื่อไปพบนบีที่บ่อน้ำ
สัญลักษณ์ของพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ
สัญลักษณ์จากการอาบน้ำละหมาด
ความยาว(นาที)
10 นาที