ตรวจสอบอีมานก่อนเข้าร่อมะฎอน (สู่อีมานที่มั่นคง 83)

Submitted by dp6admin on Sat, 20/03/2021 - 21:06
หัวข้อเรื่อง
(สู่อีมานที่มั่นคง 83)
ตรวจสอบอีมานก่อนเข้าร่อมะฎอน,
การละหมาดฟัรฎูของเรามีคุณภาพแค่ไหน, ใส่ใจการละหมาด, การทิ้งละหมาด

วันที่บรรยาย
ความยาว
15.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

WCimage
ตรวจสอบอีมานก่อนเข้ารอมฎอน