ถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน เพื่อความสำเร็จในเดือนรอมฎอน (สู่อีมานที่มั่นคง 82)

Submitted by dp6admin on Sat, 20/03/2021 - 15:52
หัวข้อเรื่อง
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน (สู่อีมานที่มั่นคง 82)
เพื่อความสำเร็จในเดือนรอมฎอน
วันที่บรรยาย
ความยาว
15.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
WCimage
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน