ถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน เพื่อความสำเร็จในเดือนร่อมะฎอน (สู่อีมานที่มั่นคง 82)

Submitted by dp6admin on Sat, 20/03/2021 - 15:52
หัวข้อเรื่อง
- ท่านนบีถือศีลอดซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบานมากกว่าเดือนอื่นๆ (นอกเดือนร่อมะฎอน)
- เป็นการฝึกอีมานและฝึกร่างกายให้พร้อมรับการถือศีลอดในเดือนร่อมะฎอน
- ห้ามถือศีลอดครึ่งเดือนหลังจริงหรือ ?
- อนุญาตให้ถือศีลอดทั้งเดือนชะอฺบาน ยกเว้นวันสงสัย 1-2 วันก่อนร่อมะฎอน
- เป็นการขัดเกลาให้เราแสวงหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในการถือศีลอดของเรา เพื่อให้การถือศีลอดในเดือนของเราสมบูรณ์ที่สุด
- การงานของเราจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺในเดือนชะอฺบาน เราจึงต้องปรับปรุงการกระทำของเราให้ดีงามในเดือนนี้
- เตาบัตตัวจากความผิดต่างๆ ที่เราทำ อย่างบริสุทธิ์ใจ

วันที่บรรยาย
ความยาว
15.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

WCimage
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน