อ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจ ทำยังไง ?

อ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจ ทำยังไง ?

Submitted by dp6admin on Tue, 02/02/2021 - 19:56

อ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจ ทำยังไง มี 3 วิธี
1- อ่านไม่เข้าใจก็อ่านอีก / อ่านอายะฮฺแวดล้อม
อัสสิบาก - อายะฮฺที่มาก่อน, อัลลิฮาก - อายะฮฺหลังจากนั้น, อัสสิย้าก - อ่านทั้งก่อนและหลังอายะฮฺนั้น
2- ถอดถอนกำแพงหรือสิ่งที่จะขัดขวางความเข้าใจ
3- ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮให้เข้าใจ

อิบนุก็อยยิมบอกว่า "ทุกศาสตร์ที่บรรดาผู้รู้และนักศึกษาเรียนรู้เพื่อวัตถุประสงค์เดียว อัลฟะฮฺมุอะนิลลาฮิวะร่อซูลลิฮี - เพื่อให้เข้าใจอัลลอฮฺ เข้าใจร่อซูล ให้ตั้งไว้เป็นเป้าหมายในการศึกษาหาความรู้ของเรา"

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 29 (อายะฮฺ 54-55)
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2016-05-17/5888

ความยาว(นาที)
18 นาที