ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน

ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน

Submitted by dp6admin on Sun, 03/01/2021 - 20:16

*ความละอาย(อัลหะยาอุ) - คือมารยาทที่ทำให้เจ้าของมารยาททำในสิ่งที่ชอบธรรม และละเว้นในสิ่งที่มิชอบธรรม

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 10 (กิตาบุลอีมาน 6,บาบ 15-18)"

ความยาว(นาที)
13 นาที