ดุอาอฺขอให้มีความรู้

ดุอาอฺขอให้มีความรู้

Submitted by dp6admin on Mon, 26/10/2020 - 15:48

ดุอาอฺที่นบีขอให้ อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
"อัลลอฮุมมะ ฟักกิฮฺฮุฟิดดีน วะอัลลิมฮุตะอฺวีล"
"โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้เขามีความรู้ในศาสนา และมีความรู้ในการอรรถาธิบายอัลกุรอาน"

ส่วนหนึ่งจากบรรยายเรื่อง "วัยรุ่นฉบับเศาะฮาบะฮฺ"
#อิบนุอับบาส #ดุอาอฺ 
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที
ประเภทเนื้อหา