ปราบปรามความดี เรียกร้องสู่ความชั่ว

ปราบปรามความดี เรียกร้องสู่ความชั่ว

Submitted by dp6admin on Fri, 16/10/2020 - 12:45

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

#สัญญาณกิยามะฮฺ - #ยุคแห่งความหลอกลวง

- ไม่เรียกร้องสู่ความดี ไม่ปราบปรามความชั่ว

- แย่ที่สุดคือ "ปราบปรามความดี เรียกร้องสู่ความชั่ว"

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60 นบีนูหฺ)"

ความยาว(นาที)
2 นาที