ซุนนะฮฺของท่านนบี ﷺ เมื่อหาว

ซุนนะฮฺของท่านนบี ﷺ เมื่อหาว

Submitted by dp6admin on Thu, 15/10/2020 - 19:01

- ไม่มีซุนนะฮฺให้กล่าว อะอูซุบิลลาฮฺ

ให้ 1- ระงับปากไม่ให้หาว หรือ 2- ใช้(หลัง)มือซ้ายปิดปาก
 

ความยาว(นาที)
2 นาที