"อมานะฮฺ" ที่นบีฝากไว้

"อมานะฮฺ" ที่นบีฝากไว้

Submitted by dp6admin on Sun, 11/10/2020 - 13:08

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายเรื่อง "อมานะฮฺของมุสลิม"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

"อมานะฮฺทำให้อัลลอฮฺพอพระทัย แต่ทำให้คนโกรธ"

คำสั่งเสียของท่านนบีในเรื่อง "อมานะฮฺ" (ฮัจญ์อำลา)
"ไม่มีอีมาน สำหรับคนที่ไม่มีอมานะฮฺ"
 

ความยาว(นาที)
11 นาที